Dansk Jysk Ordbog

Jysk Ordbog ~ Rigsdansk à Jysk

 

 

A

_____________________________________________________________________

Aa, aa: Å, å

Abegilde: Skrald

Aftensmad: Nætter

Al, alt: [al den chikaneren] ol’ (rigsm.

(vbs.:) [ol’ den Sekkenieren.] ~ Det var sandt nok ikke nemt at værge sig eller tage stiltiende imod al den chikaneren”. = ”De wa rehle nok itt næemt å’ verri sæ’ helle ta’ steltien imoi ol’ den Sekkenieren.

Aldrig: Ålle

Alvor: Aller

Anden: Åhn (Å’en)

Andre: Ande

Arne, pejs: Åån

 

Afskyelig, rædderlig: Rædle

Aften: Awten

 

______________________________________________________________________________

B

_____________________________________________________________________

Ballademager: Koltringsknæjt

Bandt: Band

Bange: Ræd

Begavet: Beløwen

Behøvede: Behøwd

Ben: Bjeen

Ben: Skanker

Benene: Bjenn [æ bjenn]

Bentøj: Bjeentøw

Bid: Bej

Bidt af hugorm: Howormslawn

Blade: Blåå

Blande: Blæ’nd

Blev: Bløw

Blevet: Bløw’en

Blive: Blyw

Bluse: Lywv

Bryllup, gilde: Bojel

Budt: Bøjn

Buket [lyng, blomster]: Liim (Li’im)

Bukser: Baws

Bukser: Bowser

Bål: Bejt (Bajt)

 

 

______________________________________________________________________________

C

___________________________________________________________________

chikanere (verb. Sekkenieren |(sekè¡ni¶èr))

 

rigsm. (vbs.:)”Det var sandt nok ikke nemt at værge sig eller tage stiltiende imod al den chikaneren”. = ”De wa rehle nok itt næemt å’ verri sæ’ helle ta’ steltien imoi ol’ den Sekkenieren”

______________________________________________________________________________

D

___________________________________________________________________

Dage: Daw

Dagen: Dawwen (Daw’en)

Danse: Dååjs

Datter af en der laver hoser: Stonthostø

De: Da

de: di

Den: En (jæn) kunne lide den:  [ku li en]

Derfra (der¡frae.) ~ "På den samme mands mark lidt borte derfra er der en bakke" =Po de saam man's marrk let dæfroo æ’ dæ’ en bak’ eller "Så kan du holde dig fra det, din pilfinger" = så kan do blyw dær'fræ·, di'jn pel feµ'èr

 

Derhen: (Dæe’ hæn’) ~rigsm.\ (overført:) gå derhen (¨) = falde i søvn; gå i seng etc. omsider "gik jeg derhen", og jeg sov ufor-styrret til længe efter Solens Opgang.

   Når en falder i Søvn ved Bordet, si-ges han.: at "go dæehæn, hu’ di’ grenne’ å’ Faalk"! (= gå derhen, hvor de »grinner ad folk,)

   Hvorimod at gaa i Seng er: (at gå derhen, hvor der ingen vogne kører) =  "å’ go dæe’ hæn, hu’ dæ’ engen Wuow’vuen ky’ere"

Det: De’ ~ Det var sandt nok ikke nemt.

(På jysk) De wa rehle nok itt næemt   

Dreng: Knæjt

Drikke: Tylle

Driven, [dasen, driveri]: Drywwen: (Dryw’en)

 

______________________________________________________________________________

E

___________________________________________________________________

Efter: Atter

Eller: Helle(rigsm. (vbs.:) ”Det var sandt

nok ikke nemt at værge sig eller tage

stiltiende imod al den chikaneren”.

= ”De wa rehle nok itt næemt å’ verri sæ’

helle ta’ steltien imoi ol’ den Sekkenieren

En, den ene: Jen (Jæn):

En (bestemt artikel): Æ (æ kat, æ huws osv.

En gang imellem: Affentow

Er: Est

Et andet sted: Andensteds

 

 

______________________________________________________________________________

F

___________________________________________________________________

Fandt: Fann

Farvel: Fåwal

Fik: Fek (Fæk)

Fineste: Båreste


Flere: Flier (Fli’er):

Fløjte: Hwøwt

Fløjtede efter en: ga en hwøwt'

Fordi: Tho

Forgå: Forgo

Formiddag: Formedde

Fornøjet: Fånøwet

Forsvundet [en tid år tilbage]: Swunden

Fortabt: Fåtawt

Fremad: Fottevas

Frokost: Unnen

Fugl: Fowwl

Færdig: Farre

Før: Fahr (Fa’er)

Får: Fåe

Fårene: Foeren (Fo’eren)

Fra: Fræ

 

___________________________________________________________________

G

___________________________________________________________________

Gerne: Gjaan (ell. gjar):

Ghettoblaster: Speldos

Gift: Gywt

Gik: Gek (Gæk):

Gjaldede: Gjall Gjall):

gjorde, har gjort: gjurd, hå gjoer:

Gjort: Gjord

Gjort: Gjow

Glade: Glådle

Glas: Glajs

Glæde sig: Glee sæ:

Gør: gjø

Gå på æbleskud (stjæle frugt): Molre

Gået: Gawn

___________________________________________________________________

H

___________________________________________________________________

Hane: Kok

Har: Haver

Har: Håj

Har: Hår

Hav: Haw

Have: Haww (haw’we)

Havet: Haw [den haw]

Hedde: Hie

Heden: Hien (Hi’en):

Her: Hæhr (Hæ’er):

Hiemvee: Hjemve

Hinanden: Hwerranner (Hwæ’anner):

hjemme: Hjemm

hjord (Fåreflokken): Hjaer

Holder af: Tys om

Hospital: Syghuws

Hue: Lue

Hukommelse: Mind

Hver: Hwæ (Hwæ’er)

Hverdagstøj: Pløger (dawle pløger):

Hvert øjeblik: Lisse soer:

Hvil: Hwell (Wæll), et hvil: a hwell

Hvor: Hwor eller hu’ (Hvor der ingen vogne kører = hu’ dæ’ engen Wuow’vuen ky’ere")

Hører, hørte: Hoer (Ho’er):

Hår: Hoer (Hå’er):

________________________________________________________________________

I

________________________________________________________________________

Ikke: Ett, Itt ~ Det var sandt nok ikke nemt De wa rehle nok itt næemt

Imod: [tage stiltigende imod] (rigsm.

(vbs.:) imoi' [ta' steltien imoi'] ~ Det var sandt nok ikke nemt at værge sig eller tage stiltiende imod al den chikaneren”. = ”De wa rehle nok itt næemt å’ verri sæ’ helle ta’ steltien imoi ol’ den Sekke-nieren.

Indimellem: 1.Imell (imæll):

2. Iwessomda, (Iwæ’somda)

Ingen: Engen (Hvor der ingen vogne kører = hu’ dæ’ engen Wuow’vuen ky’ere")

 

___________________________________________________________________________________

J

_______________________________________________________________________

Jeg: A

Jeg vil: Awl


Jul: Ywl

________________________________________________________________________


K

_________________________________________________________________________

 

Ked af det: Kjyw

Kirke: Kjærk

Kirkegård: Kjærrgoer

Kjæltringsknægt: Koltringsknæjt

Klage: Klaw’

Klog, dejlig: Knøw

Klokken 21: Kwældnætterstid

Klæder, tøj: Klæjjmo

knap (nok): Naple

Kom: Kam(Ka’em)

Kost: Liem

Kry: Kowte

Kun: Kons

Kværulant: Twæring

Kyndelmisse: Kjørmes

Kæphøj: Kallepros

kær: Kjæhr (Kjær)

kær {gadekær}, dam: Kjaer (Kjæ’er)

Købe: Kjøw

Køkken: Frammers

Køn: Kjøn eller Ko’n (Ko’en)

Køre: ky’ere (at gå derhen, hvor der ingen vogne kører) = "å’ go dæe’ hæn, hu’ dæ’ engen Vue’vov’en ky’ere"

 

_________________________________________________________________________

L

_________________________________________________________________________

Lade: Låå

Lagde:

Landlige trusser: Bommesier

Lang: Lång

Lang: Lång

Leve: Løww

Levende: Løwwend

Lide: Li

Lige: Lieg (Liig)

Lige: Vien (Vi’en)

Lille: Bette

Loft: Lowt

Lugt: Løjt

Lukket: Lot

Lyng: Lønng                                                                                                                                                                                                                                         Længe: Læng

Læse: Løøs

Løfte [løftede]: Løwt [løwt wor kop]

Lå: Lo 

_________________________________________________________________________

M

_________________________________________________________________________

Mark: (Maarrk) Maa’k

Marked: Mærkend

Mavebitter: Bjesk

med ét: Mæ jet

Med:

Meget skidt: Møj møj

Meget: Møj

Mens: Law

Mere: Mie [mier]

Middag (kl. 12): Mejje

Minder: Mind

Minsandten: Misse eller Karenme

Mistet (Mistet {tabt} forbindelsen]: Mist

Mor: Mue (Mu’e) [Muer] {Mu’er}

Morgen: Muen

Moser [vådområder]: Mosser (Mås’er):

Måske: Kanskisæ

Med en: Mæ jen

_________________________________________________________________________

N

_________________________________________________________________________

Nemt: Næemt ~ Det var sandt nok ikke nemt = De wa’ rehle nok itt næemt

Noget: Nøj

Nu da: Nærensti

Nu: No

Nygift {lige gift}: Lie gywt [jywt]:

Nynner,

nær, på nær: Nær (Næ’er)

Næse: Næjjs

Nødig: Nødde

Nøje: Nøww

________________________________________________________________________

O

________________________________________________________________________

Og: Od (Åd)

Også: Åsse

Ord: Uer

Os: Wos

Ost: Wost

Over: Owwer

Over: Øwwe

Overdyne: Øwwedjøn

_________________________________________________________________________

P

_________________________________________________________________________

Pande: Stjern

Paradiis: Paradis

Parat: Allat

Pattebarn: Pilikratwærk

Penge: Grunker

Pige: Piig

Pranger, Forretningsmænd: Prånger

Pris [gået ned i pris]: Sunken

Pukle: Æsle

På: O

På færde: Tefars

Pålæg: Tilme

_________________________________________________________________________

R

_________________________________________________________________________

Rar: Råe

Rede (fuglerede): Ree

Regnskab: Ræjjnskaw

Rendt. Løbet: Rend

Renlighed: Renlehjed

Rent: Rent

Rolig, stille: Sind

Ryg: Røww


                                                                                                                                                                                                                                                                   

_________________________________________________________________________

S

_________________________________________________________________________

Sad: Sat

Sagde: såå

Sagt [har sagt]: hå så:

Samme: Saam’

Sammen: Sammel

Sandt: Rehle ~ Det var sandt nok ikke nemt De wa rehle nok itt næemt

Senil: Tratte

Sgu: Sgi

Siger: Sejje

Sindet [ukommelsen]: Sind

Sitter [har siddet]: Sidder [hå så]

Skal: Skuld

Skefuld: Skjeffel

Skelne: Skåln

Skikkelig: Tolle

Skjorte: Skjot

Skole: Skuel

Skrev: Skrøw, har skrevet: hå skrøwn

Skriver: Skrywwe

Skulder: Skålder

Skurk: Slytter

Skvadren: Nevren

Skvat: Pilikratwærk

Skælm: Skumpi

Skændes, skændtes: Knøwt

Skøn: Skjøn

Skør: Towwle

Skørt: Skyw

Slog: Slow (Slåw’)

Snart: Snåe

Snøvlede: Snøwsed

Sol: Suel

sommetider, indimellem: Somti

Sort: Swot

Stenbro: Stjennbro

Stor: Stue

Straks: Mæ jet

Strand: Stråend

Strygejern: Pææsjaen

Stue: Stoww

Sul: Suul

Svedte: Swedt (Swæt)

Svend: Swend

Syn: Sjøen

Synes, mener: tøws

Synge: Sønng

Syntes: Tøtt

Sysle med småting: Ponni

 

_________________________________________________________________________

T

_________________________________________________________________________

Ta’r, tager: Tahrt

Tabe: Taav

Tage gas på: Hejgut

Talte: Språkked (Språ’kæt)

Til, sig: Te (Té)

Tilbage: Tebååg

Tjente: Tindt

Tog sig et: Tow te a

Tog: Tow (Tåw)

Troede: trown

Tror: Trower

Tys: tøgges

Tænkte: Tændt

To: Tow

Travet (rundt): Trawen

_________________________________________________________________________

U

_________________________________________________________________________

ud af: O da:

Ungdomsdage: Ungdomsdaw

Ustyrlig: Kjælle


_________________________________________________________________________

V

_________________________________________________________________________

Vadede: Wojed

Var: War (Wå)

Varme: Værrm

Vejrlig, vejr: Væjjele

Venstre hånd, kejt [kejthåndet]: Kaw

Vente: Bih (Bii)

Vest: Wejster

Vidt: Vit (Vit)

Vindue: Vinne

Violin: Fjol

Vogn, bil: Vuen

Vogne: Vue’vov’en (at gå derhen, hvor der ingen vogne kører) =  "å’ go dæe’ hæn, hu’ dæ’ engen Vue’vov’en ky’ere"

Vor, vores: Wor

Vores: Wo

Været: Wan [har været]: hå wan

Været: Wot (ell. wan

Værge sig [at værge sig]: (rigsm. (vbs.:) å' verri sæ' ~ ”Det var sandt nok ikke nemt at værge sig eller tage stiltiende imod al den chikaneren”. = ”De wa rehle nok itt næemt å’ verri sæ’ helle ta’ steltien imoi ol’ den Sekkenieren

Værsgo: Væsegued

_________________________________________________________________________

W

_________________________________________________________________________

Weekend: Lørde-sønde 

_________________________________________________________________________

Y

_________________________________________________________________________


 

 

 

 

_________________________________________________________________________

Æ

_________________________________________________________________________


 

 

 

______________________________________________________________________________________

Ø

_________________________________________________________________________

Ølkrus: Ølkowws

Øjeblik: Ywesteblik

Øjne: Ywn, Glukker

_________________________________________________________________________

Å

_________________________________________________________________________

Ål: Oel

****************************************************************************************************