Min tid i skibsfarten
M/S PRETORIA

                                                                                                          

Mit første bekendtskab med søen var som kammerdreng M/K (stillingsbetegnelsen var altså Kammerdreng)i 1965 ombord på ØK's fragtskib M/S Pretoria.

Jeg påmønstrede på Orientkajen i København.

Her ombord lærte jeg at pudse brandslukkere af kobber, pudse sølvtøj, gøre rent samt vaske op. Jeg var nederst på rangstien, så de eneste allierede var den anden kammerdreng samt dæksdrengen.

Jeg iagttog, hvordan officererne nød drinks i deres hvide uniformer før aftensmaden, hvor de blev vartet op i salonen af en tjener.
Da besluttede jeg mig for at blive styrmand.

Her må I desværre undvære et godt billede af Pretoria

M/S PRETORIA - ØK i Fredriksstad 1966
Kogtved Søfartsskole
Jeg kontaktede D.F.D.S. på Skt. Annæ Plads i København. Det førte til et møde i rederiets domicil, hvor jeg skrev kontrakt som styrmandselev.

Efter kontrakten med D.F.D.S. startede jeg på Kogtved Søfartsskole ved Svendborg
.

Jeg var på Kogtved fra januar 1967 og et ½ år frem. Det var nogle hårde måneder; men man lærte disciplin, pli, at splejse i tovværk, sy en køjesæk, tackle rebender, sejle med motorbåd, ro, judo, dans, samt meget mere for ikke at tale om de teoretiske maritime fag.

Desværre blev skolen lukket ved udgangen af 2008.

Kogtved Søfartsskole ved Svendborg
LILLA DAN
I løbet af opholdet på Kogtved Søfartsskole sejlede vi også med den tomastede skonnert Lilla Dan, som var ejet af rederiet J.L.

Den første dag ombord blev vi alle bedt om at kravle op til toppen af masten og sætte os på lanternekassen.
De fleste kravlede helt op; men ingen satte sig. Vi have nok at gøre med at klamre os til masten.

Via dette link kan man se mere om skibet samt muligheder for ture:
http://www.j-l.com/LillaDan.aspx
LILA DAN for fulde sejl
M/S NAXOS
Efter min tid på Kogtved påmønstrede jeg mit første skib M/S Naxos som styrmandselev / dæksdreng.
Skibet sejlede i rutefart for D.F.D.S. mellem Europa og landene i Middelhavet.
M/S NAXOS - DFDS
M/S MINNESOTA
Mit næste skib var M/S Minnesota D.F.D.S., hvor jeg først sejlede som dækselev og senere som jungmandselev. Vi sejlede på Østkysten af USA, hvor vi lastede krigsmateriel til de amerikanske baser i Middelhavet.
M/S MINNESOTA - DFDS
M/S LABRADOR
Så gik turen til M/S Labrador, der var et kombineret fragtskib og skoleskib. Udover den faste besætning var vi en del styrmandselever, som var delt op i 2 hold.

Det ene hold havde praktisk dæksarbejde om formiddagen og teori i et klasselokale med lærer og det hele (han kom senere til Søfartsstyrelsen).
Det andet hold havde så teori om formiddagen og praktisk dæksarbejde om eftermiddagen.

Skibet sejlede i rutefart mellem Europa og den amerikanske østkyst samt de amerikanske golfstater. (Florida, Alabama, Louisianna, Texas og Mississippi.)
M/S LABRADOR - DFDS
M/S ONTARIO
M/S Ontario var også et af rederiet D.F.D.S.'s to såkaldte skoleskibe.

Det sejlede i samme fart som M/S Labrador og var i øvrigt søsterskib til M/S Labrador. Der blev lavet en serie på, jeg husker det som, seks skibe.
M/S ONTARIO - DFDS
M/S FREESIA
M/S Freesia blev mit sidste skib i D.F.D.S., hvor jeg sejlede som letmatroselev.
Skibet gik i rutefart mellem Nordeuropa og England i den periode, jeg var ombord.
M/S FREESIA - DFDS
M/S STJERNEBORG

Da jeg besluttede mig for at tage adgangseksamen til yngste styrmandsklasse på Købehavns Navigationsskole, manglede jeg knap 2 måneders sejltid for at være fuldbefaren matros.
Jeg påmønstrede derfor M/S Stjerneborg fra rederiet Dannebrog, som var utroligt hjælpsomme.
Det blev en tur fra Nordeuropa til Vestafrika og retur med afmønstring i Hamborg.

Her skulle have været et billede af M/S STJERNEBORG - REDERIET DANNEBROG
Københavns Navigationsskole
Jeg gik på Københavns Navigationsskole, hvor jeg tog adgangseksamen, der kvaificerede mig til optagelse i yngste styrmandsklasse.

(Billede følger senere)
Marstal navigationsskole
Efter en del års pause genoptog jeg min uddannelse og begyndte i yngste styrmandsklasse på Marstal Navigationsskole på Ærø.

Jeg afsluttede mine år på Ærø med først en styrmandseksamen og året efter en skibsførereksamen.

Det var et par gode år med en skøn skole og gode lærere.


Se mere om skolen:

http://www.marnav.dk/
Marstal navigationsskole på Ærø
M/F ÆRØ
I sommerferien efter bestået styrmandseksamen sejlede jeg som styrmand på motorfærgen MF ÆRØ mellem Ærøskøbing og Svendborg. Hvilket nærmede sig forrædderi, da jeg som studerende i Marstal nok burde ha' sejlet på ruten Marstal - Rudkøbing!
M/F ÆRØ
M/T OLGA MÆRSK
Efter min skibsførereksamen påmønstrede jeg Olga Mærsk i Suez nærmere betegnet Port Said, hvor skibet lå for anker.
Jeg kom så hurtigt afsted, at jeg ikke nåede afslutningsfesten på navigationsskolen og måtte fremskynde udfærdigelsen af mit Sønæringsbevis.

Det var første gang, jeg stiftede bekendtskab med en gastanker.

Vi sejlede på USA samt i Middelhavet.
GASTANKEREN M/T OLGA MÆRSK
MT SOFIE MÆRSK
Endnu en gastanker i Mærsk flåden. Den var én af rederiets første skibe i flåden af gastankere.
Sofie havde en tank oven på dækket. En gylden regel: Den skal tømmes først og fyldes sidst - ellers goddag til en kæntring.

Som det var tilfældet med Olga Mærsk, sejlede vi en del på USA og Mexico.
GASTANKEREN M/T SOFIE MÆRSK
M/T EVELYN MÆRSK
Evelyn Mærsk var et tankskib, og jeg påmønstrede i New Haven på USA's østkyst.

Evelyn Mærsk blev det sidste skib, jeg påmønstrede i Mærsk Line.
M/T EVELYN MÆRSK
M/T TORM KRISTINA
Efter en periode i land blev jeg ansat i rederiet Torm. Mit første skib var produkttankeren Torm Kristina, som var et godt skib.
PRODUKTTANKEREN M/S TORM KRISTINE
M/S TORM ROTNA
Mit næste skib i rederiet Torm var en bulkcarrier Torm Rotna.
BULKCARRIER M/S TORM ROTNA
M/S TORM MARINA
Torm Marina var også en bulkcarrier. Det blev mit sidste skib i rederiet Torm.
BULKCARRIER M/S TORM MARINA
M/S ELSAM JYLAND
Jeg gik ind i ØK, hvor mit første skib var én af energiseskabet ELSAMs skibe; men det blev bemandet af ØK.

Elsam Jylland sejlede i fast rutefart kul fra Columbia til Enstedværket ved Aabenraa og Aarhus havn.
BULKCARRIER M/S ELSAM JYLLAND
M/S ELSAM FYN

Elsam Fyn var et søsterskib til Elsam Jylland. Det gik også i fast rutefart mellem Columbia og Danmark.

BULKCARRIER M/S ELSAM FYN
M/S JUTLANDIA
Efter en del ture med kulbådene påmønstrede jeg containerskibet Jutlandia som 1. styrmand.
Skibet gik i fast rutefart mellem Europa og Fjernøsten. (Malaysia, Singapore, Hong Kong, Pusan i Sydkorea og Japan)                                  Containerskibet M/S Jutlandia
CONTAINERSKIBET M/S JUTLANDIA - ØK
M/S FIONIA
Efter Jutlandia påmønstrede jeg conainerskibet M/S Fionia, som sejlede i rutefart mellem Europa - De Kanariske øer og Vestafrika.
CONTAINERSKIBET M/S FIONIA - ØK
M/S BORINGIA
Container feeder skibet M/S Boringia blev mit sidste skib, inden jeg atter gik i land.
M/S BORINGIA - ØK
M/S WESER
Container feeder skibet M/S Weser blev mit retur til søen. DIS ordningen (Skattefri løn) gjorde det meget attraktivt atter at sejle.
Skibet sejlede i rutefart mellem Nordeuropa og Irland / Nordirland.
FEEDERSKIBET M/S WESER CJ Shipping i Ålborg
M/T JANNE TERKOL

Med kun to navigatører ombord på Weser søgte jeg nye udfordringer men kom fra asken til ilden. Dog var jeg glad for at sejle i Terkol.

Det blev Terkol rederierne i Århus, der opererede med kemikalietankere.

Mit første skib som 1. styrmand og senere overstyrmand var Janne Terkol.

Skibet sejlede konstant ud og ind af havne rundt i Nordeuropa.

Det var lastning, losning, tankrensning og atter lastning hele tiden.

KEMIKALIETANKEREN M/T JANNE TERKOL
M/T INGRID TERKOL
Kemikalietankeren Ingrid Terkol, som var et søsterskib til Janne (Begge bygget på skibsværftet i Ringkøbing), blev mit sidste skib overhovedet.

En periode i mit liv som søfarende sluttede
KEMIKALIETANKEREN M/T INGRID TERKOL