Jyllands Forfattere
Jylland du er hovedlandet

         
Jyllands Forfattere


Sammenslutningen Jyllands Forfattere mødes for at:

  • Inspirere hinanden og lære af hinandens arbejder igennem gensidig konstruktiv kritik, feedback, trøst, opbakning og forståelse.
  • Debattere om temaer og/eller problematikker, som har relation til forfattervirksomhed og –branche.
  • Fremme kendskabet til Jyllands Forfattere.